010 4049707


PODOMASS

info@podomass.nl

Wat is een medisch pedicure?


Uw voeten krijgen soms meer te verduren, dan u zelf denkt. Ze zijn erg kwetsbaar. Hierdoor ontstaan soms letsels als; schimmelinfecties, likdoorns, eelt, scheefstaande tenen, voetwonden, ingegroeide teennagels of peesontstekingen.

Dit soort kwetsuren kunnen de leuke dingen in het leven aardig verstoren. Soms zo erg, dat men invalide raakt. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan diabetespatiënten. Een klein letsel kan voor deze groep grote gevolgen met zich meebrengen. Hoe groot of klein de klachten of problemen ook zijn, het is verstandig om je voeten te laten nakijken en indien nodig te behandelen. Een medisch pedicure is een specialist op gebied van behandelen van risicovoeten.

Een risicovoet wordt veroorzaakt door een onderliggend probleem, zoals; reuma, diabetes, veroudering en verwaarlozing van de voet.

Een medisch pedicure hanteert eenzelfde behandeling als een reguliere basispedicure.  Dit wil zeggen; nagels knippen, reinigen, eeltlocatie verwijderen, etc. Door het bijkomstige risico's die de bovengenoemde aandoeningen met zich meebrengen, is de medisch pedicure in staat om vroegtijdig problemen te signaleren en zo middels een zorggroep met de cliënt het juiste behandelingstraject in te gaan. Zo kan voorkomen worden dat een cliënt, door complicaties  opgenomen  moet worden in bijvoorbeeld een ziekenhuis, wat weer hoge zorgkosten met zich meebrengt.

Podomass staat geregistreerd in het kwaliteitsregister voor pedicures (KRP)